Copyrights 2005-2019

Sinds 2005

Kantoor:

Stephan Baas Schilders

Thea Beckmanweg 31

1613 MR Grootebroek

Bezoekadres:

Industrieweg 46 j

1613 KV Grootebroek

Tel: 0228- 755138

Mob:06-41225452

Info@stephanbaas.nl

14

Met ingang van september 2009 geldt voor schilderwerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar het 9%-tarief voor de omzetbelasting (BTW), mits de woning door particulieren worden bewoond. Onder schilderen wordt in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelingwerkzaamheden voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders in hun hoedanigheid van schilder verrichten.

Indien uw woning in aanmerking komt voor het 9%-tarief moeten wij in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Op alle andere kosten is het 21% BTW tarief van toepassing.

U kunt deze verklaring via ons bedrijf verkrijgen.

Vraag er gerust naar bij onze adviseur.

BTW regeling